12.YANILGI

melek

Melekler evrim ile yaratılmamıştır Üstün güç sahibi olan Rabbimiz, dilediğini dilediği şekilde ve zamanda, örnek edinmeksizin var edendir. Allah birşeyin olmasını dilediğinde, sadece ona “Olmasını” emreder: İstediğimiz zaman herhangi bir şey için sözümüz, ona yalnızca “Ol” demekten ibarettir; o da

Read more

11.YANILGI

images

HZ ADEM’İN DÜNYADA YARATILDIĞI YANILGISI Kuran’da Hz. Adem’in ilk insan olduğu hakkında verilen bir diğer önemli bilgi de işlediği hata nedeniyle kendisinin ve eşinin cennetten çıkarılmasıdır. Ayetlerde şu şekilde buyurulmaktadır: Ey Ademoğulları, şeytan, anne ve babanızın çirkin yerlerini kendilerine göstermek

Read more

10. YANILGI

ardi_tr

Kuran’a Göre Maymunlarla İnsanlar Arasında Soy Yakınlığı Olduğu Yanılgısı Bu konuda bazı kimselerce yanlış yorumlanan ayetlerden biri de, Allah’ın geçmişte bir grup Yahudiyi maymun kılmasıyla ilgilidir. Ayetler şöyledir: Andolsun, sizden (İsrailoğullarından) cumartesi (günü) yasağı çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. İşte Biz, onlara:

Read more

9. YANILGI

darwin_yenilgi

Kuran’da Doğal Seleksiyona İşaret Edildiği Yanılgısı Bu kişilerin delil olarak gösterdikleri bir ayet şu şekildedir: Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer; seçim onlara ait değildir. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir, Yücedir. (Kasas Suresi, 68) Bu ayette Allah’ın hidayet vereceği insanları ve

Read more

8. YANILGI

İçerik

8. YANILGI: İnsanın Yaratılış Şekliyle İlgili Bir Yanılgı “Allah, sizi yerden bir bitki (gibi) bitirdi. Sonra sizi yine oraya geri çevirecek ve sizi (diriltici) bir çıkarışla diriltip-çıkaracaktır.” (Nuh Suresi, 17-18) Bu ayet, evrimsel yaratılış yanılgısını savunan bazı Müslümanların kendi görüşlerine

Read more

7. YANILGI

İçerik

KURAN’A GÖRE MAYMUNLARLA İNSANLAR ARASINDA SOY YAKINLIĞI OLDUĞU YANILGISI Evrim teorisi tartışmaları sırasında yanlış yorumlanan ve bazı kimselerce sanki evrim teorisine yönelik bir işaret gibi yanlış anlaşılan bir ayet de, Allah’ıh geçmişte bir grup Yahudiyi maymun kılmasıyla ilgili ayettir: Andolsun,

Read more

6. YANILGI

images

HZ. ADEM’İN İLK İNSAN OLMADIĞI YÖNÜNDEKİ YANILGI Evrimsel yaradılışla ilgili olarak ortaya atılan bir diğer iddia ise, Hz. Adem’in ilk insan olmayabileceği ve hatta insan olmayabileceği şeklindedir. Bu iddiaya delil olarak aşağıdaki ayet gösterilmektedir: Hani Rabbin, Meleklere: “Muhakkak ben, yeryüzünde

Read more

5. YANILGI

kuranda-evrim-yoktur

İLK İNSANIN BİR SÜREÇ İÇİNDE YARATILDIĞI YANILGISI Hani Rabbin meleklere: “Gerçekten ben, çamurdan bir beşer yaratacağım” demişti. (Sad Suresi, 71) Evrimsel yaradılışla ilgili bir diğer yanılgı ise yine ayette geçen bir ifadenin yanlış bir şekilde yorumlanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayetteki

Read more

4. YANILGI

hucre-bir-butun-olarak-var-olmadan-protein-olusamaz

Önce Topraktan, Sonra Sudan Yaratılmanın Evrimsel Yaratılışa İşaret Ettiği Yönündeki Yanılgı “… Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün (eli ayağı tutan, gücü kuvveti yerinde) bir adam kılan      (Allah)ı inkar mı ettin?” (Kehf Suresi, 37) Ömer

Read more

3. YANILGI

kuranda_evrim2

SUDAN YARATMANIN EVRİMSEL YARATILIŞA İŞARET ETTİĞİ YANILGISI Şüphesiz biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık . (İnsan Suresi, 2) Evrimsel yaradılışı savunanlar birçok ayette geçen “insanın sudan yaratıldığı” şeklindeki ifadeleri

Read more

2. YANILGI

kuran_evrim

KURAN’DA EVRİMSEL SÜRECE İŞARET BULUNDUĞU YANILGISI “ Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hin) gelip-geçti .” (İnsan Suresi, 1) Yukarıda ayet aynı çevrelerin evrime delil olarak sundukları bir diğer

Read more

1. YANILGI

the-huffington-post-yazari-nidhal-guessoumun-evrim-yanilgilari_591x270

İNSANIN “EVRİMSEL MERHALELER” SONUCU YARATILDIĞI YANILGISI “Size ne oluyor ki, Allah’tan bir vakarı ummuyorsunuz? Oysa O, sizi gerçekten tavır tavır yaratmıştır.” (Nuh Suresi, 13-14) Evrimsel yaradılışı savunanlar yukarıdaki ayette geçen “tavır tavır” kelimesini “evrim merhalelerinden geçirerek” şeklinde çevirirler. Oysa ayette

Read more

”Atamız hurmaydı” iddialarıyla halkımız aldatılamaz

hurma

Son dönemlerde ülkemizde tanınmış bazı din alimleri, Darwinizm fikrinin ilk olarak Müslüman alimler tarafından ortaya atıldığını iddia ederek, “atamız hurmaydı” aldatmacasının savunuculuğunu yapmaktadırlar. Tıpkı Darwin gibi Türkleri aşağı ırk olarak gören bir şahsın görüşlerine sahip çıkmakta ve halkımıza “atalarımız hurmaydı”

Read more

Melekler evrim ile yaratılmamıştır

melek

Üstün güç sahibi olan Rabbimiz, dilediğini dilediği şekilde ve zamanda, örnek edinmeksizin var edendir. Allah birşeyin olmasını dilediğinde, sadece ona “Olmasını” emreder: İstediğimiz zaman herhangi bir şey için sözümüz, ona yalnızca “Ol” demekten ibarettir; o da hemen oluverir. (Nahl Suresi,

Read more

Evrim Teorisi Kuran’la Çelişir

evrim

Günümüzde bazı Müslümanlar, evrim teorisine inanan kesimlerin sayıca fazla olmalarından veya bu kişilerin genelde “bilim adamı” sıfatı taşıyor olmalarından yanlış yönde etkileniyor, bu nedenle de evrim teorisini savunma yanılgısına düşüyorlar. Oysa bu kişilerin ellerinde Allah’ın insanları evrimle yarattığına dair ne

Read more

İslam’la Evrimi Bağdaştırmaya Çalışmak Pasif, Aciz, Teslimiyetçi Beyhude Bir Girişimdir

islam

Darwinizm, Allah’ın varlığı ve birliğini, insanların Rabbimiz’e karşı sorumlu olduklarını inkar eder. Materyalizmin ve din ahlakına uygun olmayan akımların dayanak noktasıdır. Bu nedenle bilimsel olarak çürütülmüş olmasına rağmen, ideolojik kaygılarla sürekli ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. Evrenin ve insanın, kör tesadüflerin eseri

Read more